"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беруұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген санаттағы азаматтарға,сондай-ақ қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) және патронаттағы адамдарға тегінтамақтандыруды ұсыну" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы

"Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта"Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, ортабiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандардыдаярлауға, жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепкедейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысынорналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер ментолықтырулар енгізу туралы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білімТехникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білімалушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекітуБілім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекітутуралы

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және олардыБілім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және олардыберу қағидаларын бекіту туралы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларынТехникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларыніске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекітутуралы

"Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта"Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайтақабылдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік қызметтер https://ksit.kz/ Super User